Bestuursleden

ESSCN Secretariaat

René Eckhardt
Voorzitter

r.eckhardt@esscn.nl
06 53949984

L. Bouchier
Penningmeester

l.bouchier@esscn.nl
06 51478410

W.I. de Rooy (Willemien)
Secretaris

Wijmers 16
1608 HK Wijdenes

info@esscn.nl
0229 503272

S.T. Leidner (Sandra)
Bestuurslid

Nieuwe Laaklaan 9
3881 MH Putten

Y. Tuin (Yvonne)
Ledenadministratie

Pomonaweg 21
3633 CZ Vreeland

Activiteitencommissie

S.T. Leidner (Sandra)
Activiteitencommissie

Nieuwe Laaklaan 9
3881 MH Putten

s.leidner@esscn.nl
0648720661

Jachtcommissie

P. Tervoort
Secretaris

M. Groenewegen
Voorzitter

Gezondheidscommissie

Lynn Breeuwer

Willem Boerman

Natalie Brons

Geschillencommissie

H.G.C. Schattenberg

M.W.V. Schoolmeesters

Redactie

Sandra Leidner
Redactie Clubblad

X