skip to Main Content

Op deze pagina vindt u informatie verzamelt over het Corona virus en betrekking heeft op de hondensport.

Dogshow Breda – 6 april 2020

Dogshow BredaOp nog nader te bepalen datum in 2020 organiseren wij weer een internationale honden show.Weliswaar even net iets anders. We gaan naar binnen.We gaan naar de Evenementenhal van Breepark met deze link kunt u alles vinden over deze locatie.

Bron de CAC CACIB show

read more

42ste Internationale Hondenten. “De Utrecht” – 6 april 2020

Aanvulling op ons reglement ivm het corona virus
De RvB heeft besloten om alle activiteiten in april en mei te annuleren. Hierdoor gaan wij onze show verplaatsen naar 15 & 16 augustus 2020,
Mocht de overheid besluiten dat er geen (honden)activiteiten mogen plaatsvinden op onze datum dan zullen wij het inschrijfgeld volledig retourneren! Als bestuur hebben wij besloten dat u pas per 30 juni 2020 het inschrijfgeld hoeft te betalen.
Wij volgens het advies van de FCI en RIVM op inzake hondenshows!

read more

Niet-verlengde jachtaktes krijgen verlengingsbesluit 31-03-2020

De afgelopen twee weken heeft de Jagersvereniging veel overleg en contact gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie over het opschorten van de verlenging van de jachtaktes. Vanochtend kreeg de Jagersvereniging bericht vanuit de Nationale Politie dat de volgende procedure van toepassing zal zijn: iedereen die zijn akte nog niet verlengd heeft zal een verlengingsbesluit krijgen. Met dit verlengingsbesluit wordt de geldigheidsduur van de akte verlengd tot 1 april 2021.

De verlengingsbesluiten zullen gedurende deze week per post worden toegestuurd. Het kan zo zijn dat uw jachtakte een aantal dagen verlopen is en nog niet is voorzien van een verlengingsbesluit. De politie zal hier niet handhavend in optreden, echter alleen onder de voorwaarde dat de jachtaktehouder de wapens bewaart in zijn kluis en er geen gebruik van maakt in welke zin ook. Bovendien is gebruik zonder verlengingsbesluit niet gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Zodra het verlengingsbesluit is ontvangen, is het bezit weer geregeld en kan de jachtaktehouder zijn normale zaken uitvoeren als jager. Voor de Europese vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit worden verzonden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven vandaag een werkinstructie naar de politie te sturen. Vervolgens kan de politie de uitvoering van de vereiste verlengingsbesluiten klaarmaken zodat deze direct verstuurd kunnen gaan worden. In de verlengingsbesluiten wordt ook ingegaan op enkele praktische zaken zoals het tijdelijk niet hoeven aanleveren van een WM32-formulier, overige jachtbescheiden en de betaling van de leges. Over deze praktische zaken zal later nog nader bericht volgen.

Gelieve deze informatie ook delen met hen die geen e-mail/internet hebben.

Bron jagersvereniging

read more

RvB CORONACRISIS: PROTOCOL BUITENDIENST – 27 maart 2020

Een belangrijke en kwetsbare beroepsgroep wordt gevormd door onze buitendienstmedewerkers/chippers.
We willen de fokkers de mogelijkheid geven om hun honden netjes te laten identificeren en DNA af te laten nemen.
Zo kan de stamboomafgifte doorgaan en kunnen de pups, met de juiste documenten, naar de nieuwe eigenaren.
Vooralsnog kiezen we ervoor deze dienst te blijven aanbieden, maar wel met inachtneming van de nodige
veiligheidsmaatregelen.

De volledige tekst mbt dit bericht is vinden via deze link nieuwsbrief RvB

Bron RvB

read more

GEZONDHEIDSONDERZOEKEN TIJDENS CORONA CRISIS – 25 maart 2020

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis.

Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona. Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen.

De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen.

De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren (zie brief van ECVO-panel). Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. Ook is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (o.a. progesteron bepaling). Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft.

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken. De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven. Het is dus langer mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.

De MAG-test is een eenmalige test. Hiervoor geldt dat, wanneer deze met goed gevolg is afgenomen, deze levenslang geldig is. Deze testuitslag blijft nodig voor het verwerken van de dekaangifte. Wanneer het nu niet mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij de dekking uit te stellen tot een volgende loopsheid. Wij zullen geen stambomen afgeven zonder een voldoende testresultaat.

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen. Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

ECVO-panel-Coronabrief-RvB-03-2020.pdf

read more

Update RvB AANPASSING WERKWIJZE CHIPPEN PUPS – 25 maart 2020

Regelmatig hebben wij u de afgelopen periode geïnformeerd omtrent de uitbraak van het Coronavirus in Nederland. De Raad van Beheer heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen bij de uitvoering van haar dienstverlening. De extra maatregelen en aanbevelingen van 23 maart 2020 heeft ons doen besluiten om de werkwijze van de buitendienstmedewerker wederom aan te moeten passen. We willen graag de fokkers blijven ondersteunen door de pups te identificeren. Door middel van deze extra maatregelen kunnen wij het risico verminderen en de veiligheid vergroten voor onze klanten en medewerkers.

De fokkers worden gevraagd om met hun nest naar een locatie te komen in de regio. Deze locatie zal op redelijke afstand liggen van de meeste fokkers en heeft goede parkeergelegenheid.

Tien verschillende Kynologen Clubs door het land verspreid hebben hun locatie beschikbaar gesteld voor u en onze buitendienst. Wij kunnen nu op een veilige en verantwoorde wijze uitvoering blijven geven aan de registratie. Tevens kunnen wij de richtlijnen vanuit het RIVM-hanteren in deze crisissituatie in ons land. Het belangrijkste is: veilig en verantwoord werken voor u en onze medewerkers!

· De buitendienstmedewerker neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.
· Wij verzoeken u uw eigen bench (transport kenneltje) mee te nemen en te gebruiken.
· Op de locatie zijn ook kenneltjes aanwezig.
· Pups moeten duidelijk genummerd zijn conform de geboorte aangifte/gewenste namen. Indien de pups niet duidelijk genummerd zal er alleen rekening worden gehouden dat chipnummers en NHSB nummers voor reuen en teven kloppen.
· De bench wordt naar binnen gereden door de buitendienstmedewerker, de fokker kan via het raam buiten het gebouw op afstand meekijken (afstandsrichtlijnen RIVM).
· Pups worden een voor een gechipt en DNA afgenomen.
· Er zijn twee buitendienstmedewerkers aanwezig, die elkaar helpen.
· Als alles is afgerond worden de pups weer in de bench buiten het gebouw gezet.
· De fokker tekent het nestformulier en krijgt een van de doordrukken van de formulieren.
· De fokker verplaatst de pups weer naar zijn auto.
· Benodigde administratie (kan op de bench worden gelegd): stamboom en registratiebewijs moederhond, bewijs lidmaatschap rasvereniging.
· De moederhond hoeft niet mee te komen indien de DNA van de moederhond al bekend is.
· Alle overige activiteiten van de buitendienst worden voorlopig opgeschort.

De overige maatregelen rondom het Coronavirus blijven onverminderd van kracht:
· Geen handen schudden
· Goed en regelmatig handen wassen
· Hoesten en niezen in de binnenkant van uw elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken
· Deze algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan
· Iedereen in Nederland wordt gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren
· Personen die ziekteverschijnselen vertonen, griepverschijnselen en/of zich niet fit voelen worden dringend verzocht de pups door iemand anders te laten brengen
· Alle materialen en gebruiksvoorwerpen worden na elk nest gedesinfecteerd
· De landelijke richtlijnen kunnen per dag worden aangepast door de overheid. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.

Kijk op onze website: www.houdenvanhonden.nl en onze facebookpagina. Tevens adviseren wij u om de website van de RIVM regelmatig te raadplegen

 

Bron Raad van Beheer

read more

Update: adviezen en mededelingen Jagersver. – 24 maart 2020

Update: adviezen en mededelingen Jagersvereniging inzake coronavirus – 24 maart 2020

Wegens de huidige uitbraak van het coronavirus en de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid heeft de Jagersvereniging opnieuw adviezen en mededelingen geformuleerd die voor u als jager van toepassing kunnen zijn.

Jachtakteverlenging
De Jagersvereniging heeft bij de politie en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat er voor 1 april duidelijkheid moet zijn over de (automatische) verlenging van de geldigheidsduur van jachtaktes die nu nog niet op het politiebureau verlengd zijn. De Jagersvereniging heeft ook aangegeven dat dit consequenties heeft voor het verlengen van de Duitse jachtakte. Zodra we meer weten brengen we u op de hoogte.

Jagen in Duitsland
Toerisme is op dit moment in Duitsland niet toegestaan, jagen is wel toegestaan (mits alleen). Zeer concrete regels met betrekking tot de jacht zijn er op dit moment nog niet. De maatregelen verschillen in Duitsland van deelstaat tot deelstaat. Houd daarom goed de berichtgeving van de deelstaat waar u gaat jagen in de gaten. Grofweg kan men het volgende zeggen:

Als jachthouder vervult men een belangrijke wettelijke taak en heeft men wettelijke en privaatrechtelijke verplichtingen, die rechtvaardigen dat men naar buiten kan. Als houder van een Jagderlaubnisschein ondersteunt men de jachthouder bij zijn taak.

In feite kan u als gast ook in uw eentje jagen. Het probleem in de praktijk ligt voor gasten en ook voor houders van Jagderlaubnisscheinen eerder bij het overnachten. Hotels en vakantiewoningen zijn gesloten en in de huidige situatie is het ook niet zinvol/toegestaan is om gezamenlijk in een huis of jachthut te verblijven. Indien men daar echter ook een oplossing voor heeft, spreekt er waarschijnlijk ook niks tegen, dat men op jacht gaat. Let er in dit kader wel op dat u niet met twee of meer mensen in één auto naar het jachtveld rijdt, tenzij u familie bent en bij elkaar woont.

Belangrijk is dat men onderweg kan aantonen dat men op weg naar de jacht is. Voor zover een jachthouder het niet in zijn jachtakte heeft staan, zou het een optie kunnen zijn om een kopie van de jachthuurovereenkomst mee te nemen. Houders van een Jagderlaubnisschein kunnen deze laten zien (wat sowieso al verplicht is). Als gast heb je normaal gesproken geen document. In dit geval zou moet de jager er minimaal voor zorgen dat er een uitnodiging van de jachthouder in het Duits voorhanden is.

Zoals aangegeven verschillen de regels van deelstaat tot deelstaat. In deze link staan de regels zoals deze momenteel door het Landesjagdverband in Hessen worden aanbevolen. Deze kunnen grotendeels als oriëntering voor andere deelstaten dienen.

Mocht u in een andere deelstaat op jacht gaan adviseren wij u om nadere informatie uit te zoeken. In Brandenburg wordt bijvoorbeeld het jagen afgeraden door het ministerie, maar in andere deelstaten is dit nog niet het geval. Ook kunnen de regels van dag tot dag veranderd worden, informeert u zich daarom bij voorkeur kort voor vertrek.

Stelt u zich daarnaast de vraag of het in maart en april nu echt zo belangrijk is om in het jachtveld aanwezig te zijn. In veel gevallen zal dat niet nodig zijn en is thuisblijven waarschijnlijk de verstandigere optie.

Bovenstaande tekst is afkomstig van Maarten Fijnaut. De Jagersvereniging bedankt hem hartelijk voor het delen van deze informatie.

Jagen in België
In België is de jacht en schadebestrijding gesloten. Hierover hebben we nauw contact met onze Vlaamse zusterorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Jagen in Nederland
In Nederland is jacht en schadebestrijding toegestaan. De Jagersvereniging is ervan overtuigd dat met inachtneming van de regels en maatregelen vanuit de overheid de jagers in Nederland op pad moeten blijven kunnen gaan. Jagers vervullen namelijk een belangrijke maatschappelijke rol in Nederland, door onder andere het voorkomen van landbouwschade, wildaanrijdingen en de Afrikaanse varkenspest.

Groepsactiviteiten afgelast tot 1 juni
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid ter voorkoming van het coronavirus zijn alle groepsbijeenkomsten vanuit de Jagersvereniging tot 1 juni afgelast. Betrokkenen zullen hier van op de hoogte worden gebracht. De Jagersvereniging vraagt WBE’s en jagers om de groepsbijeenkomsten die gepland staan tot 1 juni af te gelasten.

Faunatellingen
Faunatellingen horen tot een belangrijke verantwoordelijkheid van de jager. De Jagersvereniging is van mening dat de tellingen plaats kunnen vinden, mits de regels en maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen. Goede afstemming en samenwerking met de faunabeheereenheid is hierbij belangrijk. Meer informatie over faunatellingen vindt u via deze link.

 

Bron Jagersvereniging

read more

Voorlopig geen verlenging van jachtaktes – 24 maart 2020

Voorlopig geen verlenging van jachtaktes door de politie

In het kader van de maatregelen tegen het Coronavirus, wordt de verlenging van jachtaktes voorlopig worden stopgezet. De geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven en jachtakten wordt zolang verlengd..
bron KNVvN
read more

Mededelingen Jagersvereniging inzake coronavirus – 23 maart 2020

Wegens de huidige uitbraak van het coronavirus heeft de Jagersvereniging een aantal adviezen en mededelingen op een rij gezet.

Sluiting Landelijk Bureau
Om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen is het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging met ingang van 13 maart 2020 niet meer te bezoeken. Medewerkers wordt gevraagd thuis te werken en alleen in zeer uitzonderlijke en dringende gevallen naar Amersfoort te komen.De receptie blijft wel gewoon bemand. Dat betekent dat wij uw telefoontjes zo goed mogelijk zullen proberen te beantwoorden en waar nodig zullen doorverbinden. Ook blijven uiteraard de verschillende e-mailadressen in werking.

Post digitaal versturen
Omdat medewerkers van de Jagersvereniging thuiswerken willen we u vragen om uw brieven en andere post digitaal te versturen. Dit kan naar het algemene e-mailadres info@jagersvereniging.nl. Post met juridische achtergronden kan verstuurd worden naar juridische.zaken@jagersvereniging.nl.

Mededeling politie inzake verlenging aktes
Afgelopen week ontving de Jagersvereniging een mail vanuit de Nationale Politie betreft de verlenging van de aktes tijdens de uitbraak van het coronavirus. De politie heeft de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven en jachtakten voor een nader te bepalen periode van rechtswege automatisch te laten verlengen.

De Jagersvereniging heeft bij de politie en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat er voor 1 april duidelijkheid moet zijn over de (automatische) verlenging van de geldigheidsduur van jachtaktes die nu nog niet op het politiebureau verlengd zijn. Zodra we meer weten brengen we u op de hoogte.

Oproep WBE’s en jachtcombinaties
De Jagersvereniging vraagt WBE’s en jagers om de groepsbijeenkomsten die gepland staan in de komende periode af te gelasten.

Advies Jagersvereniging inzake tellingen
De Jagersvereniging is van mening dat de tellingen plaats kunnen vinden, mits er een werkwijze wordt gehanteerd waarbij tellers en coördinatoren geen fysiek contact met anderen dan huisgenoten hebben. Let op: sommige faunabeheereenheden hebben besloten de tellingen af te gelasten. Meer informatie over ons advies vindt via deze link.

Jagen in Duitsland
Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. De jager moet zelf de inschatting maken of zijn jachtactiviteiten in Duitsland onder de noemer ‘strikt noodzakelijk‘ vallen. Dat kan per geval verschillen, dus daar heeft de Jagersvereniging geen generiek advies voor.

Bron Nederlandse Jagersvereniging

read more

Update hondenshow – 23 maart 2020

De Pinkstershow (Venray heeft laten weten NIET door te gaan. De show zou op 31 mei en 1 juni plaatsvinden. In 2021 komt de show weer terug. Breda, die een weekeinde later wordt gehouden, gaat vooralsnog nog wel door. Ook Goes maakt nog geen melding van afgelasting. Ook de Gundogshow op 24 mei op Papendal is afgelast.

Verdere afgelastingen:

17 mei

KCM Flatcoated Retriever Club Nieuwegein
KCM Collie Club Woerden

30 mei:

Belgische Rhodesian Ridgebak, Bonheiden (B)
KCM Bullmastiffclub Venray
KCM Airdale terrier verbond Nederland Venray
15e Labrador Retriever National Specalty, Ardooie (B)
KCM Westie Nederland, Venray
KCM Bulldog Club Nederland, Venbray

13 en 14 juni

CAC Lommer (B)

Bron DogZine

read more

Pinkstershow Venray geannuleerd ivm Coronavirus – 22 maart 2020

In navolging van de Raad van Beheer heeft de organisatie van de Pinkstershow besloten om met pijn in het hart, het advies van de Raad ter harte te nemen en de 46e Pinkstershow gepland voor zondag 31 mei en maandag 1 juni a.s. te annuleren.

We gaan nu echter volop in de slag om de 46e Pinkstershow op zondag 23 en maandag 24 mei 2021 te organiseren.

read more

Update hondenshows – 20 maart 2020

Geannuleerde shows verder,  de Bull Terrier and Miniature Bull Terrier show op 11 april in Retie (B) en de Jonge honden en veteranendag van de Labrador in Turnhout (B) op 13 april zijn geannuleerd. In Montricher in Zwitserland is de Retriever Romand – Nationale Lémanique geannuleerd op 19 april. De show in Aarau midden juni gaat wel door, mocht deze alsnog afgelast worden volgt er volledige restitutie van het inschrijfgeld.

De Kennel Club (UK) heeft aangeraden alle shows de komende drie maanden te annuleren. Als eerste heeft de Border Union Championship Dog Show 2020 in juni dat gedaan. De Blackpool Championship Show heeft de inschrijvingen uitgesteld tot 16 mei. De Southern Counties Canine Association heft de show van eind mei 2020 uitgesteld naar 4,5, en 6 juni 2021. De Birmingham Dog Show (7,8 mei) is gecancelled.

In Duitsland adviseert de VDH om alle evenementen tot eind mei te cancellen of verplaatsen. Voor honden die nog een kampioenschappunt missen voor het jeugdkampioenschap, en dat door de uitvallende shows niet kunnen halen (omdat ze dan te oud zijn), mogen een ander kampioenschapspunt dat ze halen na het weer hervatten van alle shows gebruiken voor het alsnog behalen van het jeugdkampioenschap.

En wat positief nieuws  ook uit België: Hondenpension De Roedelhoeve uit Tielt stelt zijn verblijven, die door geannuleerde vakanties van baasjes massaal leeg blijven, ter beschikking van viervoeters van wie het baasje in quarantaine of in het ziekenhuis is beland.

 

Bron DogZine

read more

Update Raad van Beheer – 19 maart 2020

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/beleidssessies gepland voor de implementatie van nieuw beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit nieuwe beleid zou dan tijdens de juni AV voor besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de geplande wijze plaatsvinden. Tevens kunnen de rasgoepen- en rayon vergaderingen die noodzakelijk zijn voor voorbereiding van de AV niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via digitale communicatie online informatiesessies een optie zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of dat de juni AV op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure de AV van 27 juni bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen geagendeerd worden. Voor de overige onderwerpen zal een aparte BAV gehouden worden.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de Raad van Beheer niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Raad van Beheer dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden hier vooraf over geïnformeerd.  Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in onze bereikbaarheid en dienstverlening.

De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen vanuit de overheid worden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.

Namens het bestuur en onze medewerkers wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode. Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden. Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rony Doedijns, directeur              Jack Alberts, voorzitter

Het volledige bericht van de Raad van Beheer is hier te lezen

read more

Update informatie Hondenshows – 18 maart 2020

Ook in verdere tijd worden zaken afgelast. Lommel, in België, laat weten nog door te gaan, maar als het onverhoopt niet kan wordt het inschrijfgeld “naar redelijkheid” terugbetaald. Dogshow Goes gaat vooralsnog ook nog door, maar adviseert mensen wel om pas na 6 april te betalen als ze zich inschrijven.

In Hongarije wordt de show van Pecs verplaatst naar 5 en 6 december. Het evenement “Bark in the Park, gepland voor mei in Baarn, wordt verplaatst naar september.

De FCI heeft een –lange- video geplaatst met het commentaar van voorzitter Jakkel (video hierboven). De International Working Test in Oostenrijk gaat -voorlopig- nog door. De organisatie van de IJssel- en Hanzeshow gaat alle exposanten terugbetalen, op 10 euro administratiekosten na. Wie zich volgend jaar weer inschrijft, krijgt dan een tientje korting. De exposanten hebben inmiddels een email ontvangen. Examens via de Raad van Beheer worden per examen bekeken. Voor april is in elk geval alles afgelast. Volg daarvoor de website houdenvanhonden.nl.

En verder voor zover nog niet eerder vermeld:

Bulgarije:

CACIB Balkan Winner 19-22.3 – Sofia – uitgesteld
Kroatie:

Specialty show – FCI group 8 and 9 – Zaprešić – 21.3.2020 – afgelast
CAC Đakovo – 25.4. – afgelast
CAC Osijek – 26.4. – afgelast
Dalmatia Dog Shows – afgelast
Estland:

Tallinn Winner 2020 – uitgesteld
Georgië

CAC-CACIB – Georgian Spring and Tbilisi Challenge 2020 – afgelast
Hongarije

Jachthonden CAC Kaposvár – April 25, 2020 – afgelast
Letland

International Dog Show – 21-22.03. – uitgesteld tot 13-14.06.
Servië

Alle tentoonstellingen uitgesteld tot na 30 april 2020
Oekraïne:

International Dog Shows Golden Gate 2020 and Ukraine 2020 – afgelast

 

Bron DogZine

read more

Verklaring The Kennel Club (UK) (vertaald) – 18 maart 2020

Verklaring over de evenementen van de Kennel Club en het Coronavirus (Covid-19)

17 maart 2020 laatste update
De veiligheid en zekerheid van concurrenten, toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers van Kennel Club-evenementen is van het grootste belang. In het licht van de COVID-19 pandemie heeft de Kennel Club met spijt besloten om de komende drie maanden, d.w.z. tot eind juni, Clubs en Verenigingen sterk aan te bevelen om de komende evenementen te annuleren.

Dit is gebaseerd op het advies dat de regering gisteren, 16 maart, heeft uitgebracht om niet-essentiële reizen en contacten te beperken, en met het oog op de vele kwetsbare groepen die zowel aanwezig zijn als deelnemen aan de evenementen van de Kennel Club. Daarnaast beveelt de Kennel Club aan om alternatieve regelingen te treffen met betrekking tot andere activiteiten zoals vergaderingen, seminars en trainingen.

Het advies over de situatie met betrekking tot COVID-19 verandert dagelijks en we raden de clubs en verenigingen ten zeerste aan om op de hoogte te blijven van de updates zoals die door het ministerie van Volksgezondheid worden uitgegeven op www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response.

Verdere aankondigingen zullen ook worden geplaatst op de website van de Kennel Club op https://www.thekennelclub.org.uk/press-releases/2020/march/statement-on-kennel-club-events-and-coronavirus-covid-19 en op de verschillende social media kanalen van de Kennel Club, zoals Facebook en Twitter.

Bedankt voor uw geduld en begrip op dit moment.

Bron (Engels)
https://www.thekennelclub.org.uk/press-releases/2020/march/statement-on-kennel-club-events-and-coronavirus-covid-19/

read more

Chippen van pups – 17 maart 2020

Fokkers maken zich zorgen of hun pups wel tijdige gechipt kunnen/zullen worden.
De Raad van Beheer liet het volgende weten:
De nestjes pups worden voorlopig gewoon door de Raad gechipt. De buitendienstmedewerker zal op de dag van de afspraak eerst telefonisch
contact opnemen met de fokker om te verifiëren of er geen ziekte en/of verkoudheid heerst op de locatie.  Het bezoek van de chipper zal zo kort mogelijk gehouden worden; alleen de noodzakelijke handelingen inzake het chippen zullen worden verricht. Uiteraard zal er alles worden gedaan om de hygiëne-maatregelen in acht te nemen. Indien de buitendienstmedewerker ter plekke constateert dat er sprake van ziekte of verkoudheid is, dan zal hij/zij meteen de locatie verlaten.

Bron Dogzine

read more

Hondenshows afgelast – 17 maart 2020

De volgende hondenshow zijn afgelast vanwege het Corona-virus

  • INTERNATIONAL DOGSHOW KV RIJNLAND – zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020
  • Internationale Rassehunde-Ausstellung 28. und 29. März 2020
  • Ijsselshow Zwolle 4,5,6 maart 2020 Zwolle, Nederland
  • Antwerp Dog Show 2020 18 & 19 april 2020
  • CACIB in Lingen op 18/19 april 2020

De volgende hondenshows gaan vooralsnog door:

  • 35E EN 36E INTERNATIONALE HONDENTENTOONSTELLING ZEELANDHALLEN GOES OP 11 & 12 APRIL 2020
  • Informatie over hondenshows vanaf mei is nog niet bekend. Zodra informatie beschikbaar is, wordt het op de site geplaatst.
read more

Orweja evenementen en coronavirus COVID-19 – 16 maart 2020

In navolging op de maatregelen die door de overheid zijn genomen omtrent het coronavirus COVID-19, heeft de Commissie Jachthonden, in goed overleg met de voorzitters van de CJP, FTC, JWR en RJC, geadviseerd om alle veldwedstrijden, OWT’s en jachthondenproeven tot nader order, maar in ieder geval tot 6 april 2020, op te schorten.

De kern van het huidige overheidsbeleid ten aanzien van COVID-19 is om het aantal contacten tussen mensen te beperken tot het noodzakelijk minimum. Enerzijds om de virusverspreiding tegen te gaan, anderzijds om er voor te zorgen dat de GGD de tracering van contacten van positieve gevallen nog kan bijbenen.

Bron Orweja

read more

OPSCHORTEN HD/ED BEOORDELINGEN – 16 maart 2020

De faculteit Diergeneeskunde neemt maatregelen rondom het Corona virus. Afsluiting afdeling Radiologie, opschorten HD/ED beoordelingen tot 6 april a.s.

 

De faculteit Diergeneeskunde heeft, in verband met de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Corona-uitbraak, de volgende beleidsaanpassing per direct ingevoerd: Om de kans op infectie te verlagen en dus de dienstverlening van de Diagnostische Beeldvorming (DB) zo lang mogelijk te kunnen waarborgen, hebben wij besloten dat de fysieke deuren van de Diagnostische Beeldvorming tot nader order gesloten zijn voor niet-medewerkers van de DB.

Op dit moment kunnen er geen 3 leden de HD- en ED beoordeling uitvoeren en moet de beoordeling tot nader order moet worden opgeschort. Dit kan, net als menig andere maatregel hinderlijk zijn voor de mensen die het betreft, maar te verwachten is dat de eigenaren in deze corona-periode toch niet in grote getalen het screenend onderzoek voor HD en ED laten uitvoeren.

Voor alsnog is te verwachten dat deze regel tot 6 april a.s. van kracht blijft. Mocht er eerder nieuws zijn over mogelijk eerdere beoordeling, dan zullen wij u dit zo spoedig mogelijk melden.

 

Bron: Raad van Beheer

read more

Standpunt Jagersvereniging inzake tellingen

Veel mensen vragen zich af of de reewild-, ganzen- en kleinwildtellingen door kunnen gaan tijdens de huidige uitbraak van het Coronavirus. Het advies van de Jagersvereniging hierover is gelijk aan dat van het RIVM: voorkom dat groepen mensen te dicht bij elkaar komen. Ook adviseert de Jagersvereniging mensen met luchtwegklachten en/of koorts zich te onthouden van de tellingen.

Iedere jager en/of teller is verantwoordelijk voor zichzelf en voor de wijze waarop hij/zij zich verhoudt tot zijn/haar omgeving. De coördinatie van de tellingen is in handen van de wildbeheereenheden. Zij rapporteren vervolgens hun gegevens aan de desbetreffende faunabeheereenheid. Het monitoren van trends in de populatie-omvang is belangrijk voor de onderbouwing van de Fauna Beheer Plannen. Deze trendtellingen vinden jaarlijks op dezelfde wijze en op het zelfde moment plaats, zodat zij een solide basis vormen voor de planmatige uitvoering van het faunabeheer. Tegelijkertijd adviseert de overheid op dit moment om niet in groepen bij elkaar te komen, vanwege het risico op het overdragen van het COVID-19 virus. Dit alles in ogenschouw nemende, adviseert de Jagersvereniging de trendtellingen de komende maanden in aangepaste vorm te laten plaatsvinden

De Jagersvereniging is van mening dat de tellingen plaats kunnen vinden, mits er een werkwijze wordt gehanteerd waarbij tellers en coördinatoren geen fysiek contact met anderen dan huisgenoten hebben. Elke wildbeheereenheid (WBE) zal hier op eigen wijze uitvoering aan moeten geven, de WBE-besturen zullen hun eigen leden informeren.

Bij de uitvoering van de tellingen adviseert de Jagersvereniging de WBE’s en hun tellers om:

Zo veel mogelijk de vaste telmomenten, telroutes en/of telgebieden aan te houden;
De telformulieren (vooraf) te verspreiden per mail of per post;
Niet in groepen samen te komen;
Tellers alleen, of slechts in gezelschap van (een) huisgeno(o)t(en) laten tellen;
Indien een teller het (vanwege zijn gezondheid) niet verantwoord vindt om te tellen een vervanger te regelen of de betreffende route/het betreffende gebied niet te tellen;
De ingevulde telformulieren (indien mogelijk en afgesproken met de WBE) zelf in FRS te zetten, digitaal retour te sturen (inscannen), middels een foto te Whatsappen naar de WBE-secretaris of per post retour te sturen.

read more

NIEUWE MAATREGELEN – CORONAVIRUS IN NEDERLAND – 12 maart 2020

NIEUWE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS IN NEDERLAND

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst heden middag.

 

De maatregelen die voor onze activiteiten van toepassing zijn:

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Hieronder treft u het overzicht van evenementen tot en met 31 maart. De compacte evenementen met een beperkt aantal deelnemers kunnen doorgang vinden. Wij adviseren u bij vragen direct contact op te nemen met de organisatie van het evenement.

 

Bron Raad van Beheer

read more