skip to Main Content

Covid-19 en veldwedstrijden – 25 april 2020

Alle veldwedstrijden die in de planning staan vòòr 1 september 2020 komen te vervallen

Begin deze week heeft de Rijksoverheid de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus voor wat betreft evenementen verlengd tot 1 september 2020.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft n.a.v. deze maatregelen besloten om tot 1 september aanstaande geen wedstrijden en examens te (laten) organiseren.
Daarbij is door de Raad overwogen: ‘1 september a.s. is aangegeven door het RIVM voor alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht. Niet alle evenementen die op de sportkalenders staan zouden hier onder vallen, maar om een helder standpunt in te nemen hebben wij deze datum voor nu aangehouden.’

Dit houdt in dat het Field Trial Comité geen vergunningen kan verstrekken voor het organiseren van veldwedstrijden, zoals gereglementeerd in het Algemeen Veldwedstrijd Reglement, die gehouden worden vòòr 1 september dit jaar en dat reeds verstrekte vergunningen voor veldwedstrijden, die gehouden zouden worden voor die datum, worden ingetrokken.

Voor de periode na 1 september wordt nu nog geen beslissing genomen. Zodra hier meer zicht op is en het mogelijk is om hierover een afgewogen beslissing te nemen, zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Bron ORWEJA