skip to Main Content

IT4DOGS en Normenmatrix – 6 november 2020

Aan alle fokkers van stamboomhonden

Beste heer, mevrouw,

De afgelopen jaren is er door de Raad van Beheer samen met haar leveranciers hard gewerkt aan de nieuwe IT4Dogs. De start komt nu dichtbij.

Het nieuwe IT4Dogs staat gepland voor live-gang op dinsdag 1 december 2020.

Migratieperiode 23 november 2020 – 1 december 2020
Voor de livegang op 1 december a.s. zal er een migratieperiode zijn vanaf maandag 23 november a.s. In deze migratieperiode wordt het oude Darwin-systeem stilgelegd en alle data wordt omgezet naar het nieuwe IT4Dogs-systeem.

In de periode van 23 november a.s. tot 1 decembera.s. worden er geen diensten afgehandeld door het bureau. Dus geen verwerking van dek- en geboorteaangiftes, geen importverwerking van honden, geen DNA-profielen, geen uitslagen gezondheidsonderzoeken, etc.
De chippers plannen wel gewoon de afspraken in met de fokkers in deze periode voor het chippen van de nesten en DNA-afname.

De fokkers kunnen in de periode tussen 23 november a.s. en 1 december a.s. dus geen online dek- en geboorteaangiftes indienen. Papieren aangiftes worden pas ná 1 december a.s. verwerkt.

Ná de migratieperiode, dus vanaf 1 december a.s., kunnen de fokkers direct online via het nieuwe Mijn-RvB hun dek- en geboorteaangiftes indienen.
We verwachten niet dat de dienstverlening een grote vertraging op zal lopen door de migratieperiode. De stamboomafgifte, de invoer van gezondheidsonderzoeken, etc. zal na de migratieperiode zo snel mogelijk verwerkt worden.

Nieuwe accounts voor fokkers vanaf 1 december
Voor alle fokkers die nu een account op de website hebben worden er nieuwe accounts gemaakt. In de nieuwe accounts worden alle gegevens uit het huidige systeem overgenomen met uitzondering van de facturen.
Wij adviseren de fokkers die deze facturen nodig hebben voor hun administratie (bedrijfsmatig, belasting, etc.) deze vóór de live-gang uit hun huidige onlineaccount te downloaden.

Administratiekosten aangifte ‘te laat’
De migratieperiode zorgt ervoor dat fokkers in die periode geen dek- en geboorteaangifte kunnen doen. Ook zorgt het voor een uitstel in de eerste verwerking van aangiftes door het bureau. Daarom gaan wij soepel om met de huidige regels voor de aangiftetermijnen.
De dekaangiftes en geboorteaangiftes die tot 1 januari 2021 ingediend worden door de fokkers en die volgens de reglementen ‘te laat’ zouden zijn, worden gewoon verwerkt zonder de gebruikelijke extra administratiekosten.

Aanvulling regel Basisreglement Welzijn Gezondheid BWG-inteelt halfbroer
Vanaf 1 december 2020 treedt de door de AV goedgekeurde regel van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) over inteelt halfbroer in werking. Deze regel geeft aan dat het vanaf 1 december 2020 verboden is om te fokken met een halfbroer van de beoogde moederhond. Dit betekent dat vanaf 1 december 2020 bij de controle geldt dat als de dekaangifte niet voldoet aan deze BWG regel er géén stambomen afgegeven worden voor de pups.

KR Artikel VIII.2 (per 1 december 2020)
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Normenmatrix
Doel van de normenmatrix is fokkers te helpen met de gezondheids- en welzijnseisen die voor hun ras gelden. De Raad van Beheer heeft regels voor het fokken van stamboomhonden. Deze regels zijn een toevoeging op de algemene regels van de overheid. Deze regels uit het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gelden voor alle rassen. De normenmatrix is een aanvulling op deze algemeen geldende regels en is afgestemd per ras.

Hiervoor heeft een groot aantal rasverenigingen aangegeven welke gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn. Deze rassen met hun onderzoeken zijn, na controle, in de normenmatrix opgenomen. Naast gezondheidsonderzoeken zijn er soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn van de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap nog verder te beperken.

Normenmatrix per ras – start met 100 rassen
We starten bij de lancering van IT4Dogs met ruim honderd rassen / variëteiten in de normenmatrix. Voor deze rassen zijn de regels afgestemd met de rasverenigingen en in IT4Dogs ingebouwd. De andere rassen volgen bij volgende updates van de normenmatrix in 2021.

Rassen die nog niet direct bij de lancering van IT4Dogs een ingevulde normenmatrix hebben, kunnen al wel profiteren van het administreren van gezondheidsonderzoeken. Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD, ogen en (ietsje later) ook patella luxatie te laten registreren. Nu komen daar de vele (rasspecifieke) DNA-tests bij, maar ook het eerdergenoemde hartonderzoek, rugafwijkingen, OCD, enzovoort.

Meer informatie over de normenmatrix, een overzicht van de 100 rassen en de geldende normen per ras kun je vinden op www.houdenvanhonden.nl/normenmatrix

Controle normenmatrix vanaf 15 januari 2021
Wij controleren niet meteen op de normenmatrix vanaf de start op 1 december 2020. Zodoende hebben fokkers de gelegenheid om onderzoeken of testen te doen en de uitslagen toe te voegen in het systeem.

De dekaangiftes met dekdatum vanaf 15 januari 2021 gaan wij controleren bij de rassen die ingesteld zijn en de stambomen met vermelding ‘voldoet / voldoet niet’ uitgeven. Het is niet mogelijk om stambomen later aan te passen, ook al zou de combinatie dan wel aan de normen voldoen.

Let op: Voor alle rassen blijft gelden: niet voldoen aan de BWG-regels inteelt betekent geen stambomen!

Normenmatrix en tuchtrecht
Sinds 1 juli 2020 is er ook een nieuw tuchtrecht van kracht. Daarin is opgenomen dat overtreding van het VFR verboden is voor bij de rasvereniging aangesloten fokkers. Door de invoering van de normenmatrix kan slechts gedeeltelijk gecontroleerd worden of aan (een deel van) het VFR wordt voldaan. Niet alle rassen en niet alle onderdelen van een VFR zijn opgenomen in de normenmatrix vanaf de start. Wel is duidelijk dat bij het niet voldoen aan de normenmatrix tevens niet voldaan wordt aan het VFR.

De tuchtrechtelijke controle vanuit de Raad van Beheer zal echter pas actief starten als alle actief gefokte rassen in Nederland ingeregeld zijn in de normenmatrix. Dit betekent dat tot die tijd alleen overtredingen die gemeld worden bij de Raad van Beheer voorgelegd worden aan het tuchtcollege.
De overtredingen van de regels van het BWG worden wel zoals gebruikelijk door de Raad van Beheer voorgelegd aan het tuchtcollege.

Stamboom nieuwe stijl
De Nederlandse stamboom is na vele jaren in een nieuw en handiger jasje gestoken dat aansluit bij de huisstijl van de Raad van Beheer. Hij krijgt een overzichtelijker lay-out (liggend) en wordt niet meer gelamineerd, maar geprint op speciaal Nevertear-papier (onscheurbaar en waterbestendig).

Op de nieuwe stamboom wordt met een groen vinkje of een rood kruis aangegeven dat een hond wel of niet voldoet aan de gezondheidseisen in de normenmatrix. Een zelfde format wordt gebruikt voor honden die in de Bijlage of het Voorlopig Register (VR) worden opgenomen.

Resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels worden niet meer op de stamboom weergegeven, maar in een apart document als bijlage bij de stamboom. Dit document is aanpasbaar en kun je zelf downloaden. Het is te downloaden op de profielpagina van de betreffende hond in het nieuwe systeem. Hierop staan de resultaten van alle honden (dus ook de voorouders). Zo is het dus mogelijk om veel meer resultaten van een hond weer te geven en in te zien. Op de oude stamboom was daar nauwelijks plek voor.

Voor meer informatie over de stamboom en de vermeldingen zie www.houdenvanhonden.nl/normenmatrix

Importaanvragen: sneller en bij voorkeur ná 1 december 2020
De procedure voor het inschrijven van importhonden wijzigt waardoor de aanvraag en afwikkeling sneller gaat dan in het oude systeem. Het grote verschil is dat de stamboom van de importhond niet meer opgestuurd hoeft te worden. In het nieuwe systeem kan er een goed leesbare kopie/foto van de buitenlandse stamboom ge-upload worden bij de aanvraag. De buitendienstmedewerker controleert dan de stamboom op locatie en stempelt deze af tijdens het bezoek.

We verzoeken eigenaren en fokkers die van plan zijn honden te importeren om even te wachten met de aanvraag voor inschrijving in het NHSB tot direct ná 1 december a.s. De aanvraag kan dan via het nieuwe systeem gedaan worden en zal waarschijnlijk sneller verwerkt worden dan een aanvraag die in de tussentijd ingediend wordt in het huidige systeem.

Dek- en geboorteaangiften online i.p.v. op papier
Een van de voordelen van het nieuwe systeem is dat voortaan alle dek- en geboorteaangiftes digitaal gedaan kunnen worden. Dus ook alle aangiften van toegestane outcross en variëteitkruisingen.

Heb je als fokker nog een dekaangifte op papier gedaan in het huidige systeem dan kun je de bijbehorende geboorteaangifte gewoon digitaal in het nieuwe systeem doen. Wel zo makkelijk.

Hoewel het nog steeds mogelijk is om op papier dek- en geboorteaangifte te doen, verzoeken wij de fokkers om alles online te doen. Dat zal voor sommige fokkers even wennen zijn. Uiteindelijk zorgt dit voor een betere, efficiëntere en snellere registratie met minder fouten. Daarnaast kun je zo ook alle onderzoeken van je honden toevoegen, de normenmatrix controle doen en krijg je een melding als je de BWG-regels zou overtreden. Er is dus geen reden meer om geen gebruik te maken van IT4Dogs.

Dubbeldekking / dubbele dekking met 2 reuen
Een dubbeldekking of dubbele dekking vindt plaats wanneer een teef tijdens haar loopsheid door twee verschillende reuen wordt gedekt. Het kan ook voorkomen dat zij met sperma van twee verschillende reuen wordt geïnsemineerd. De mogelijkheid om dit te doen is al goedgekeurd door de AV en in het KR geregeld. Vanaf 1 december 2020 is het dus mogelijk om een 2de reu aan te geven. Hiervoor gelden wel extra kosten o.a. in verband met extra DNA-controle.

KR III.21 (per 1 december 2020)
De eigenaar van een teef mag bij de in lid 1 bedoelde dekaangifte opgeven dat zijn teef door één extra reu is gedekt. Van deze tweede reu dienen de in lid 2 genoemde gegevens te worden vermeld.

Tijdspad
• Vanaf nu tot 1 december 2020
Import van honden: advies aan eigenaren om als dat kan met de importaanvragen voor een hond te wachten tot IT4Dogs live gaat. Dus als registratie van de importhond op korte termijn niet noodzakelijk is dan bij voorkeur vanaf 1 december via IT4Dogs.
• Vanaf nu tot maandag 23 november 2020
Bureau Raad van Beheer: Laatste aanpassingen en testen systeem door bureau en leverancier VX Company.
• Zondag 22 november 2020 tot 23.59 uur
Dek- en geboorteaangifte fokkers: laatste invoermogelijkheid dek- en geboorteaangiften online door fokkers tot zondagnacht 23.59 uur. Fokkers kunnen vanaf maandag 00.00 uur niet meer online melden.
• Maandagavond 23 november 2020
HD/ED beoordeling panel: Laatste panelbeoordelingen HD/ED. Deze worden nog meegenomen en verwerkt. Op maandag 30 november a.s. worden er geen HD/ED beoordelingen gedaan. Deze starten weer op maandag 7 december a.s.
• Maandag 23 november 2020
Bureau Raad van Beheer / VX Company: Oude systeem wordt stilgelegd. Migratie wordt gestart.
De gegevens worden uit oude systeem gehaald. Vervolgens worden de gegevens ingelezen in het nieuwe systeem. Via steekproeven wordt gecontroleerd of de data in het nieuwe systeem op de goede plaats terechtgekomen is. Ook worden de koppelingen met de verschillende applicaties gecontroleerd. In de applicaties wordt alle data gecontroleerd.
• 1 december 2020
IT4Dogs gaat live
Fokkers: Voor alle fokkers die nu een account op de website hebben worden er nieuwe accounts gemaakt. Via de knop ‘wachtwoord vergeten’ kunnen zij een nieuw wachtwoord voor het account instellen. Na het instellen van het nieuwe account kunnen de fokkers direct online dek- en geboorteaangiften in het nieuwe systeem invoeren.
Eigenaren van honden: Iedere eigenaar van een stamboomhond kan een account aanvragen voor het nieuwe systeem om de gegevens van hun hond in te zien.
Fokkers / eigenaren: Alle aanvragen voor diensten van de Raad van Beheer verlopen vanaf 1 december 2020 via IT4Dogs.
• 15 januari 2021
Controle normenmatrix voor 100 rassen wordt actief
Fokkers: Voor dekkingen met een dekdatum vanaf 15 januari 2021 gaan de normen in werking voor deze 100 rassen

Meldformulier voor tips & klachten & wensen
Wij zijn erg trots op het nieuwe systeem. Zeker in de beginperiode zal het voor zowel gebruikers als voor de medewerkers van het bureau wennen zijn en zullen we tegen zaken aanlopen. Dat is onvermijdelijk bij een nieuw IT-systeem van deze omvang en complexiteit.

Wij realiseren ons ook dat wij nog niet klaar zijn. Er moeten nog applicaties verder ontwikkeld worden en er zullen zeker nog zaken zijn die beter, duidelijker of efficiënter kunnen. In de komende periode zullen wij ook daaraan blijven werken.

U kunt ons daarbij helpen. Heeft u tips, klachten of wensen, meld dit dan bij ons. Wij hebben hiervoor vanaf 1 december een speciaal meldformulier op onze website.

Meer informatie over IT4Dogs, waaronder deze mailing in PDF, vindt u op www.houdenvanhonden.nl/IT4Dogs

Meer informatie over de normenmatrix vindt u op http://www.houdenvanhonden.nl/normenmatrix

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking en hopen dat u vanaf 1 december a.s. met plezier gebruik maakt van IT4Dogs.

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns | Directeur

……………………………………………………………….
Raad van Beheer – houden van honden