skip to Main Content

De contributie van de ESSCN bedraagt  € 30,00 per jaar.

Bij automatische incasso  € 2,50 korting,  € 27,50 wordt in februari van het lopende jaar afgeschreven.

klik hier voor het incasso formulier.

Bij aanmeldingen ontvangen ná 1 juli bedraagt het lidmaatschap € 15,00 voor het lopende jaar.

U kunt de contributie overmaken naar:

IBAN: NL62INGB0004306092
BIC:INGBNL2A

t.n.v. engelse springer spaniel club nederland, o.v.v. lidmaatschap ESSCN.

Leden van de ESSCN ontvangen 4 x per jaar het clubblad ‘De Engelse Springer Spaniel’.

Lidmaatschaps formulier

  • Naam incassant: Engelse Springer Spaniel Club Nederland Adres incassant: Tak van Poortvliethof 7 Postcode/woonplaats incassant: 5237 CK ‘s-Hertogenbosch Land incassant: Nederland Incassant-id: NL42ZZZ401220700000 Kenmerk machtiging: standaard Europese incasso