skip to Main Content

Mededelingen Jagersvereniging inzake coronavirus – 23 maart 2020

Wegens de huidige uitbraak van het coronavirus heeft de Jagersvereniging een aantal adviezen en mededelingen op een rij gezet.

Sluiting Landelijk Bureau
Om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen is het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging met ingang van 13 maart 2020 niet meer te bezoeken. Medewerkers wordt gevraagd thuis te werken en alleen in zeer uitzonderlijke en dringende gevallen naar Amersfoort te komen.De receptie blijft wel gewoon bemand. Dat betekent dat wij uw telefoontjes zo goed mogelijk zullen proberen te beantwoorden en waar nodig zullen doorverbinden. Ook blijven uiteraard de verschillende e-mailadressen in werking.

Post digitaal versturen
Omdat medewerkers van de Jagersvereniging thuiswerken willen we u vragen om uw brieven en andere post digitaal te versturen. Dit kan naar het algemene e-mailadres info@jagersvereniging.nl. Post met juridische achtergronden kan verstuurd worden naar juridische.zaken@jagersvereniging.nl.

Mededeling politie inzake verlenging aktes
Afgelopen week ontving de Jagersvereniging een mail vanuit de Nationale Politie betreft de verlenging van de aktes tijdens de uitbraak van het coronavirus. De politie heeft de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven en jachtakten voor een nader te bepalen periode van rechtswege automatisch te laten verlengen.

De Jagersvereniging heeft bij de politie en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat er voor 1 april duidelijkheid moet zijn over de (automatische) verlenging van de geldigheidsduur van jachtaktes die nu nog niet op het politiebureau verlengd zijn. Zodra we meer weten brengen we u op de hoogte.

Oproep WBE’s en jachtcombinaties
De Jagersvereniging vraagt WBE’s en jagers om de groepsbijeenkomsten die gepland staan in de komende periode af te gelasten.

Advies Jagersvereniging inzake tellingen
De Jagersvereniging is van mening dat de tellingen plaats kunnen vinden, mits er een werkwijze wordt gehanteerd waarbij tellers en coördinatoren geen fysiek contact met anderen dan huisgenoten hebben. Let op: sommige faunabeheereenheden hebben besloten de tellingen af te gelasten. Meer informatie over ons advies vindt via deze link.

Jagen in Duitsland
Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. De jager moet zelf de inschatting maken of zijn jachtactiviteiten in Duitsland onder de noemer ‘strikt noodzakelijk‘ vallen. Dat kan per geval verschillen, dus daar heeft de Jagersvereniging geen generiek advies voor.

Bron Nederlandse Jagersvereniging