Opheffing Nederlandse Spaniël Club

Opheffing Nederlandse Spaniel Club

Op de ALV van 11 juli 2018 is bij unanieme stemming besloten om de Nederlandse Spaniel Club op te heffen..

Door dit besluit heeft de vereniging momenteel de status “In Opheffing”. Op dit moment worden de lopende zaken afgehandeld waarbij rekening wordt gehouden met de regels die daarvoor wettelijk gelden. Als alles is geregeld zal de vereniging bij de Kamer van Koophandel definitief worden uitgeschreven.

https://www.spanielclub.nl/

X