skip to Main Content

SCREENING NAAR ELLEBOOGDYSPLASIE

Een van de taken van de Raad van Beheer is de begeleiding van de fokkerij van rashonden en rashondenpopulaties in Nederland. Met nadruk speelt hierbij de gezondheid, het gedrag en het welzijn van zowel de individuele rashond als van de populatie een rol.

De Raad van Beheer coördineert onderzoeken naar erfelijke afwijkingen, waarbij op gestandaardiseerde wijze rashonden op bepaalde afwijkingen worden onderzocht en geclassificeerd.

De screening op elleboogproblemen (elleboogdysplasie) door middel van röntgendiagnostiek is een veel voorkomend onderzoek bij verschillende rassen. In het protocol voor elleboogdysplasie is opgenomen dat de internationale richtlijnen van de IEWG worden gevolgd, dit staat op het certificaat vermeld.

Het IEWG – International Elbow Working Group – is een internationale groep die de elleboogdiagnostiek zoveel mogelijk op een lijn brengt.

In de beoordelingen, die bij de Raad van Beheer worden geregistreerd, waren wij altijd in de veronderstelling dat wij de richtlijnen van het IEWG één op één volgden. Recent is echter aan het licht gekomen dat dit niet het geval was. De eindbeoordeling werd bij ons gebaseerd op de graad van artrose (botnieuwvorming) en niet op (een verdenking van) een primaire laesie.

Het IEWG heeft de beoordelingswijze aangepast in 2010, maar deze wijziging is toen niet bij ons in het Darwin-systeem doorgevoerd.

 

Schema:

Vervolg het bericht op de site van de Raad van Beheer voor Rashonden: