skip to Main Content

Stamboom met ‘het gouden randje’ blijft ‘groen vinkje’

Normenmatrix: Stamboom met ‘het gouden randje’ blijft ‘groen vinkje’

De Raad van Beheer, de rasverenigingen en de fokkers van stamboomhonden staan voor verantwoord fokken. Zo kunnen we een vuist maken tegen de hondenhandel en duidelijk onze meerwaarde tonen ten opzichte van de broodfok en de fokkerij van look-alikes.

Een stamboomhond is immers een hond uit een goed nest. Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag laten zien. De campagne ‘stamboomhond, hond uit een goed nest’ van de afgelopen jaren heeft de voordelen van de stamboomhond goed voor het voetlicht kunnen brengen.

Start normenmatrix en ‘groen vinkje’

Om het verschil tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden nog beter tot uitdrukking te laten komen is er als aanvulling op de ‘gewone’ stamboom al lang geleden besloten tot de stamboom ‘met een gouden randje’. Oftewel een stamboom waarbij de hond niet alleen voldoet aan de algemene regels voor het fokken van rashonden, maar ook voldoet aan de door de rasverenigingen geadviseerde gezondheid- en gedragsnormen per ras, de zogenaamde normenmatrix. Deze toevoeging zou in tekst op de stamboom komen bij de start van de normenmatrix in de nieuwe IT.
De toevoeging van het ‘gouden randje’ moet een stimulans zijn voor fokkers om aan deze aangescherpte regels, de normen, te (gaan) voldoen. Het groene vinkje geeft aan dat het proces van fokken zeer zorgvuldig en met aanvullende eisen is gedaan.

Bij de voorbereiding van de nieuwe IT is er vervolgens gekozen om deze toevoeging in tekst ook wat meer visueel te maken, direct herkenbaar. Dit resulteerde in het ‘groene vinkje’ vóór de tekst wanneer er aan de normen is voldaan.

 

Het volledige artikel kunt u lezen op de site van de Raad van beheer