skip to Main Content

Update: adviezen en mededelingen Jagersver. – 24 maart 2020

Update: adviezen en mededelingen Jagersvereniging inzake coronavirus – 24 maart 2020

Wegens de huidige uitbraak van het coronavirus en de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid heeft de Jagersvereniging opnieuw adviezen en mededelingen geformuleerd die voor u als jager van toepassing kunnen zijn.

Jachtakteverlenging
De Jagersvereniging heeft bij de politie en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat er voor 1 april duidelijkheid moet zijn over de (automatische) verlenging van de geldigheidsduur van jachtaktes die nu nog niet op het politiebureau verlengd zijn. De Jagersvereniging heeft ook aangegeven dat dit consequenties heeft voor het verlengen van de Duitse jachtakte. Zodra we meer weten brengen we u op de hoogte.

Jagen in Duitsland
Toerisme is op dit moment in Duitsland niet toegestaan, jagen is wel toegestaan (mits alleen). Zeer concrete regels met betrekking tot de jacht zijn er op dit moment nog niet. De maatregelen verschillen in Duitsland van deelstaat tot deelstaat. Houd daarom goed de berichtgeving van de deelstaat waar u gaat jagen in de gaten. Grofweg kan men het volgende zeggen:

Als jachthouder vervult men een belangrijke wettelijke taak en heeft men wettelijke en privaatrechtelijke verplichtingen, die rechtvaardigen dat men naar buiten kan. Als houder van een Jagderlaubnisschein ondersteunt men de jachthouder bij zijn taak.

In feite kan u als gast ook in uw eentje jagen. Het probleem in de praktijk ligt voor gasten en ook voor houders van Jagderlaubnisscheinen eerder bij het overnachten. Hotels en vakantiewoningen zijn gesloten en in de huidige situatie is het ook niet zinvol/toegestaan is om gezamenlijk in een huis of jachthut te verblijven. Indien men daar echter ook een oplossing voor heeft, spreekt er waarschijnlijk ook niks tegen, dat men op jacht gaat. Let er in dit kader wel op dat u niet met twee of meer mensen in één auto naar het jachtveld rijdt, tenzij u familie bent en bij elkaar woont.

Belangrijk is dat men onderweg kan aantonen dat men op weg naar de jacht is. Voor zover een jachthouder het niet in zijn jachtakte heeft staan, zou het een optie kunnen zijn om een kopie van de jachthuurovereenkomst mee te nemen. Houders van een Jagderlaubnisschein kunnen deze laten zien (wat sowieso al verplicht is). Als gast heb je normaal gesproken geen document. In dit geval zou moet de jager er minimaal voor zorgen dat er een uitnodiging van de jachthouder in het Duits voorhanden is.

Zoals aangegeven verschillen de regels van deelstaat tot deelstaat. In deze link staan de regels zoals deze momenteel door het Landesjagdverband in Hessen worden aanbevolen. Deze kunnen grotendeels als oriëntering voor andere deelstaten dienen.

Mocht u in een andere deelstaat op jacht gaan adviseren wij u om nadere informatie uit te zoeken. In Brandenburg wordt bijvoorbeeld het jagen afgeraden door het ministerie, maar in andere deelstaten is dit nog niet het geval. Ook kunnen de regels van dag tot dag veranderd worden, informeert u zich daarom bij voorkeur kort voor vertrek.

Stelt u zich daarnaast de vraag of het in maart en april nu echt zo belangrijk is om in het jachtveld aanwezig te zijn. In veel gevallen zal dat niet nodig zijn en is thuisblijven waarschijnlijk de verstandigere optie.

Bovenstaande tekst is afkomstig van Maarten Fijnaut. De Jagersvereniging bedankt hem hartelijk voor het delen van deze informatie.

Jagen in België
In België is de jacht en schadebestrijding gesloten. Hierover hebben we nauw contact met onze Vlaamse zusterorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Jagen in Nederland
In Nederland is jacht en schadebestrijding toegestaan. De Jagersvereniging is ervan overtuigd dat met inachtneming van de regels en maatregelen vanuit de overheid de jagers in Nederland op pad moeten blijven kunnen gaan. Jagers vervullen namelijk een belangrijke maatschappelijke rol in Nederland, door onder andere het voorkomen van landbouwschade, wildaanrijdingen en de Afrikaanse varkenspest.

Groepsactiviteiten afgelast tot 1 juni
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid ter voorkoming van het coronavirus zijn alle groepsbijeenkomsten vanuit de Jagersvereniging tot 1 juni afgelast. Betrokkenen zullen hier van op de hoogte worden gebracht. De Jagersvereniging vraagt WBE’s en jagers om de groepsbijeenkomsten die gepland staan tot 1 juni af te gelasten.

Faunatellingen
Faunatellingen horen tot een belangrijke verantwoordelijkheid van de jager. De Jagersvereniging is van mening dat de tellingen plaats kunnen vinden, mits de regels en maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen. Goede afstemming en samenwerking met de faunabeheereenheid is hierbij belangrijk. Meer informatie over faunatellingen vindt u via deze link.

 

Bron Jagersvereniging