skip to Main Content

Vacature penningmeester

Vacature penningmeester

Algemene Informatie

Het bestuur van de Engelse Springer Spaniël Club Nederland heeft een vacature voor de functie van bestuurslid/penningmeester.
De penningmeester wordt benoemd in de ALV en maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur. (voorzitter, secretaris, penningmeester). De Penningmeester ziet er op toe dat het vastgestelde financiële beleid wordt gevoerd.

 

Taken en Verantwoordelijkheden

. Het opstellen van de jaarlijkse verenigingsbegroting.
. Opstellen en vaststellen van project begrotingen.
. Opstellen van het financieel jaarverslag ter goedkeuring van de ALV.
. Het organiseren van de kascontrole door de daartoe aangestelde kascontrole commissie.
. De kascontrole commissie verslag laten doen in de ALV en de ALV vragen om akkoord.
. Het voeren en bewaken van het financieel beleid.

 

Bestuursfunctie

. Het financieel beleid o.b.v. de begroting uitvoeren, monitoren, bewaken en   terugkoppelen aan het bestuur.
. Deelnemen aan de bestuursvergaderingen.
. Het verrichten van alle voorkomende financieel administratieve werkzaamheden

waaronder:

  1. Verzorgen en innen van de contributie vanuit de leden administratie.
  2. Het doen van betalingen.
  3. Het financieel afwikkeling van afspraken.
  4. Controle op de inkomsten en uitgaven.

Vereiste Vaardigheden/functie eisen
. Boekhoudkundig onderlegd zijn.
. Beschikken over administratieve vaardigheden.
. Liefst ervaring hebben met het voeren van de financiële administratie van een vereniging
. Besluitvaardig zijn
. Betrouwbaar zijn
. Openstaan voor innovatieve veranderingen en geautomatiseerde oplossingen

Tijdsbesteding: in aanvang fase gemiddeld 4 uur per week, daarna gemiddeld 2 uur per week.

De ESSCN is een rasvereniging die de belangen behartigt van het ras de Engelse Springer Spaniël.

Herkent u zich in het geschetste bovenstaande profiel van de functie en heeft u interesse in het vervullen van deze boeiende, uitdagende en kynologisch leerzame functie?
Richt dan uw reactie per mail inclusief een V.O.G (Verklaring Omtrent Gedrag) naar de secretaris van de vereniging: info@esscn.nl
Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, Willemien de Rooy (06-51465201) of bij de voorzitter, René Eckhardt (06-53949984).
Note: Het betreft een onbezoldigde functie