skip to Main Content

Veldwedstrijden en verlengde lockdown tot 20 april 2020

Aan alle leden van de JWR,

Namens de voorzitters van het FTC en JWR, hierbij een mededeling betreffende de voorjaarsveldwedstrijden, OWT’s en SWT’s 2021.

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond en de hierin verkondigde verlengde lockdown tot 20 april a.s. is besloten ALLE veldwedstrijden voor het voorjaar 2021 te annuleren.
Ook de geplande OWT’s en SWT’s in april 2021 komen te vervallen of worden, in overleg met de organisaties, doorgeschoven naar een nieuwe datum. De annulering zal in de wedstrijdkalender worden vermeld.

Met betrekking tot de OWT’s en SWT’s zal worden afgewacht op de (eventuele) versoepelingen die de eerstvolgende persconferentie van 13 april a.s. wellicht zullen worden aangekondigd.
In afwachting daarvan blijft de openstelling voor de inschrijfdatum geblokkeerd.

Voor de organisaties van OWT’s en SWT’s:
Indien er op 13 april versoepelingen van de coronamaatregelen worden doorgevoerd ook ten behoeve van buitensporten en wedstrijden, verzoeken wij u om hierop goed voorbereid te zijn. Het zou kunnen zijn dat er dan snel gehandeld zou moeten worden ten aanzien van de OWT’s en SWT’s die in de weken kort daarna gepland staan.

Orweja volgt de maatregelen die genomen worden en zijn door de Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

Elly van Wijngaarden
ambtelijk secretaris Orweja