skip to Main Content

Vereniging commotie concept VFR – donderdag 8 april 2021

Op 22 april as houden we onze jaarlijkse ALV waarin naast de gebruikelijke jaarlijks terug kerende agendapunten, ook de modernisering van het VFR (Vereniging Fok Reglement) op de agenda staat. De wereld om ons heen verandert snel, de vraag naar spaniels is groot en het aanbod gering. Als belangenbehartiger van het ras wil de vereniging inzicht verkrijgen en houden op hoe ons ras zich ontwikkelt qua gezondheid. Een en ander vertaalt zich door in het Concept VFR wat u kunt opvragen bij de secretaris.

We zijn een vereniging en het kan en mag nimmer zo zijn in een democratisch bestel, dat het bestuur zaken voorlegt als een voldongen feit. In de ALV (Algemene Leden Vergadering) bepalen de leden de koers!! Dat geldt ook voor het VFR waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarde leden van de ESSCN, springer spaniels fokken. Een concept gebaseerd op het invulformat van de Raad van Beheer…. De gezondheidsaspecten van het VFR zullen na door een adv. Commissie van de Raad beoordeelt te zijn worden opgenomen in de Normen matrix.

Blijkbaar is de indruk gewekt dat het slikken of stikken is vwb het concept VFR, waarvan overigens ongeveer 90 % uit het reeds geldende en eerder door de ALV goedgekeurde VFR komt. Dat is echter geenszins de bedoeling geweest.
Het is geschreven om de discussie met u te voeren en draagvlak te creëren voor een goed onderbouwd modern VFR waarmee het ras gediend is. Met andere woorden
Er is dus ruimte om zaken te wijzigen en aan te passen en het is dus niet in beton gegoten.
De manier waarop we het gepresenteerd hebben verdiend echter niet de schoonheidsprijs,…….
Ik hoop u op 22 april allemaal virtueel te ontmoeten gedurende de online ALV en met respect voor elkaar een positieve inhoudelijke discussie te voeren.
Heb je geen tijd dan wel kan je niet de 22ste april, schroom niet tel. contact met me op te nemen en te laten weten wat hij vindt dat wel of niet in het VFR moet staan.

Hr groet

R. Eckhardt
Vz. ESSCN