Jachtinstructiedag voor Spaniels op 10 maart 2018

Deze dag wordt georganiseerd door de Jachtcommissie SUN. Tijdens deze dag zullen twee ervaren sprekers u uitleggen wat er wordt verwacht van een Spaniel bij het werken in het veld. De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 39,50. Dit is inclusief de reader, koffie/thee en een uitgebreide lunch. Aanmeldingen dienen uiterlijk 25 februari 2018 door de jachtcommissie SUN ontvangen te zijn. Voor meer informatie en opgave voor deze dag zie de website: jachtcommissiesun.nl

X