skip to Main Content

Motivatie besluit onderzoeksuitslagen – 17 april 2020

Motivatie besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen.

Wij hebben van het ECVO-panel een brief ontvangen, waarin was aangegeven dat zij de screeningsonderzoeken niet meer zouden uitvoeren. Daarnaast zien we dat meerdere dierenartsen aanvullende maatregelen nemen om de acute zorg van huisdieren te blijven continueren. Dit kan ten koste gaan van de niet-acute zorg, zoals screeningsonderzoeken.

De geldigheid van het ECVO-oogonderzoek is twaalf maanden, maar het staat verenigingen vrij om de verplichte frequentie hiervan te bepalen en die kan dus ruimer zijn dan jaarlijks.

De Raad van Beheer controleert op dit moment alleen de aanvullende voorwaarden wanneer de rasvereniging(en) een convenant heeft/hebben afgesloten met de Raad van Beheer. Voordat met een hond gefokt mag worden, moet bij een dergelijke hond het screeningsonderzoek dat van belang is, uitgevoerd zijn. Daar is niks aan veranderd.

Wel hebben we aangegeven dat wanneer het onderzoek al heeft plaats gevonden – met goed resultaat- het vervolgonderzoek uitgesteld mag worden. Dat betekent dat de vervolgonderzoeken gewoon uitgevoerd moeten worden, maar door overmacht deze niet aan te leveren zijn en wij gedurende deze periode de “verlopen” onderzoeken voor een korte periode accepteren. Wij zijn van mening dat daarmee de fokkerij nog steeds zorgvuldig plaats vindt.

De Nederlandse wet- en regelgeving spreekt van de verplichting van ‘te verrichten onderzoeken’. Met deze tijdelijke maatregel maken we ook gebruik van reeds verrichtte onderzoeken, met een goede uitslag, die qua geldigheid een paar maanden wordt opgerekt. Deze versoepeling geldt dus alleen voor honden die al onderzocht zijn met een goed resultaat en ook alleen voor die rassen waarvoor de Raad van Beheer een convenant heeft afgesloten.

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht.

Bron Raad van Beheer