skip to Main Content

Raad van Beheer vlogs4dogs – bericht van bestuur (KM)

Beste lezer,

Graag vragen wij uw aandacht voor de videopresentatie van onze voorzitter Hildeward Hoenderken over de actualiteit binnen onze vereniging en de planning vanuit het bestuur en onze vereniging voor de komende periode.
De videopresentatie duurt ongeveer 7 minuten.
Via deze communicatievorm geven wij u een update over de diverse aandachtsgebieden vanuit onze vereniging.

U kunt de video direct bekijken via ons Youtube-kanaal: https://youtu.be/PDh-5_fesuU

Ook de column uit de Raadar nieuwsbrief van januari van onze secretaris Jakko Broersma over de vruchtbare start van het bestuur is toegevoegd aan deze mailing ter informatie.
Wij houden u graag op de hoogte en vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns | directeur
……………………………………………………………….
Raad van Beheer – houden van honden

T 020 664 44 71 | info@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl
Voor alle gegevens van Nederlandse rashonden: www.dutchdogdata.nl